Usługa w zakresie koszenia terenów zielonych na posesjach zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o. oraz na posesjach stanowiących własność PGM Żyrardów Sp. z o.o.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 22.05.2020 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 22.05.2020
Ogłoszono dnia: 14.05.2020