Usługa wykonania dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków przy ul. 1 Maja 70, 1 Maja 72, 1 Maja 74, 1 Maja 84A, 1 Maja 84E, 1 Maja 86 w Żyrardowie

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 11.04.2018 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 11.04.2018
Ogłoszono dnia: 30.03.2018