Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowiska położonego przy ul. Moniuszki 44/46 w Żyrardowie.