Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z tereny targowiska położonego przy ul. Moniuszki 44/46 w Żyrardowie.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 30.12.2019 12:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 30.12.2019
Ogłoszono dnia: 18.12.2019