Usługi kominiarskie w ramach konserwacji budynków

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 25.11.2016 10:00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki mieszkaniowej Zyrardow Sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 5,960300 Żyrardów Sekretariat -pok nr7
Termin otwarcia ofert: 25.11.2016
Ogłoszono dnia: 15.11.2016

Treść

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kominiarskich polegających na:

–           okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,

– okresowym czyszczeniu przewodów dymowych i spalinowych,

–  udrażnianiu przewodów kominowych,

– instalowaniu nasad kominowych,

– zabezpieczaniu przewodów elementami stalowymi,

– obsadzaniu kratek wentylacyjnych, siatek na kominach, itp.

– wydawaniu opinii kominiarskich wraz z zapewnieniem nieodpłatnego dyżuru telefonicznego w przypadku awarii w dni wolne od pracy.