Usługi kominiarskie w ramach konserwacji budynków

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 02.12.2015 10:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat PGM
Termin otwarcia ofert: 02.12.2015
Ogłoszono dnia: 16.11.2015

Treść

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 5, tel.46 858-10-00 fax. 46 858-10-01, zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na wykonanie usług kominiarskich.