Usługi projektowo kosztorysowe na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Limanowskiego 12 H, 12G,14, 20, 22, 24, 26, 28 w Żyrardowie objętych ochroną Konserwatora Zabytków

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 18.07.2016 9:45
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow Sp. z o.o. Sekretariat pok nr 7
Termin otwarcia ofert: 18.07.2016
Ogłoszono dnia: 22.06.2016

Treść

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Żyrardowie przy ulicy:

Zadanie 1.   Limanowskiego 12 H

Zadanie 2    Limanowskiego 12G

Zadanie 3.   Limanowskiego14

Zadanie 4.   Limanowskiego 20

Zadanie 5.   Limanowskiego 22

Zadanie 6.   Limanowskiego 24

Zadanie 7.   Limanowskiego 26

Zadanie 8.   Limanowskiego 28

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji na każde ww. zadanie osobno w zakresie:

Projekt  budowlano – wykonawczy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

inwentaryzacja budowlana do celów projektowych budynku z wrysowaniem istniejących urządzeń sanitarnych,

kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

przedmiary robót.

Projekty należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków i uzyskać Decyzję Konserwatora  Zabytków na prowadzenie robót objętych zamówieniem.

Wytyczne do projektowania zawiera zał. nr 2,3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ .

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji budynków.