Usługi projektowo kosztorysowe na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dekerta 2B w Żyrardowie.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 10.06.2016 09:45
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów , Sekretariat -Pok. Nr 7
Termin otwarcia ofert: 10.06.2016
Ogłoszono dnia: 20.05.2016

Treść

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Żyrardowie przy ulicy Dekerta 2B.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji w zakresie:

Projekt  budowlano – wykonawczy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

inwentaryzacja budowlana do celów projektowych budynku z wrysowaniem istniejących urządzeń sanitarnych,

kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

przedmiar robót. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji budynku.