Wykonanie 5-letniego i rocznego przeglądu technicznego polegającego na sprawdzeniu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego nieruchomości przy ul. Żeromskiego 13 w Żyrardowie