Wykonanie audytu termo modernizacyjnego budynku przy ul. Ossowskiego 31 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 15.07.2016 12.00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. sekretariat pokój nr 7
Termin otwarcia ofert: 15.07.2016
Ogłoszono dnia: 06.07.2016