Wykonanie chodnika oraz utwardzenie drogi wzdłuż chodnika przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 02.08.2018 9:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 02.08.2018
Ogłoszono dnia: 25.07.2018