Wykonanie chodnika przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Limanowskiego 37 A w Żyrardowie.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 30.06.2016 10:00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardów Sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 ŻyrardÓw -Sekretariat,pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 30.06.2016
Ogłoszono dnia: 17.06.2016

Treść

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy  Limanowskiego 37 A w Żyrardowie.   Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót zał. nr 4 oraz dokumentacji projektowej zał. nr 5 do SIWZ (w zakresie określonym przedmiarem)