Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie, objętego ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 17.04.2018 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 17.04.2018
Ogłoszono dnia: 11.04.2018