Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na centralne ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 21 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 06.12.2019 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 06.12.2019
Ogłoszono dnia: 26.11.2019