Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żyrardowie przy ul. Kościuszki 22,26,30,31

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 23.06.2017 9.45
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 23.06.2017
Ogłoszono dnia: 01.06.2017