Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. 1 Maja 84c i Jasna 9B w Żyrardów

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 27.03.2019 10.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 27.03.2019
Ogłoszono dnia: 14.03.2019