wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 22.04.2016 14:00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5
Termin otwarcia ofert: 14.04.2016
Ogłoszono dnia: 13.04.2016

Treść

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. działając w imieniu Miasta Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1 w Żyrardowie zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie.