Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na instalację centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Łukasińskiego 19 w Żyrardowie.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 04.06.2018 10:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 04.06.2018
Ogłoszono dnia: 18.05.2018