Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 13.07.2020 9:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 13.07.2020
Ogłoszono dnia: 02.07.2020