Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na pokrycie dachu blachą metodą na rąbek stojący w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Narutowicza 28 w Żyrardowie objętego ochroną Konserwatora Zabytków

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 24.05.2017 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 24.05.2017
Ogłoszono dnia: 15.05.2017