Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na pokrycie dachu blachą metodą na rąbek stojący w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 10 w Żyrardowie, objętego ochroną Konserwatora Zabytków

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 16.10.2018 10.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 16.10.2018
Ogłoszono dnia: 01.10.2018