Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbiórkę istniejących komórek, wykonanie boksów komórkowych blaszanych przy ul. Sienkiewicza 11 w Żyrardowie.