Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 5a w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 17.02.2020 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 17.02.2020
Ogłoszono dnia: 06.02.2020