Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Mireckiego 63 w Żyrardowie.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 27.09.2017 10.00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. sekretariat pokój nr 7
Termin otwarcia ofert: 27.09.2017
Ogłoszono dnia: 19.09.2017