Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków przy ul. Kilińskiego 48 i Sienkiewicza 2 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 19.04.2018 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 19.04.2018
Ogłoszono dnia: 13.04.2018