Wykonanie i montaż z zakotwieniem-konstrukcja nośna, poszycie-komórek lokatorskich na terenie nieruchomości przy ul. Kamiennej 9 w Żyrardowie.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 20.07.2016 10.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 20.07.2016
Ogłoszono dnia: 13.07.2016