Wykonanie i wymiana 28 okienek strychowych i 4 okien (blend) w budynku wielorodzinnym przy ul. Kanałowej 3 w Żyrardowie.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 28.05.2019 10:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 28.05.2019
Ogłoszono dnia: 21.05.2019