Wykonanie kompleksowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja 22 w Żyrardowie.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 23.05.2016 09:45
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardów Sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 ŻyrardÓw -Sekretariat
Termin otwarcia ofert: 23.05.2016
Ogłoszono dnia: 06.05.2016

Treść

Wykonanie kompleksowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja 22     w Żyrardowie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał.  nr 2 do SIWZ .