Wykonanie kompleksowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fryderyka Chopina 15 w Żyrardowie.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 16.05.2016 09:45
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów , Sekretariat -Pok. Nr 7
Termin otwarcia ofert: 16.05.2016
Ogłoszono dnia: 28.04.2016

Treść

Wykonanie kompleksowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fryderyka Chopina 15 w Żyrardowie.