Wykonanie malowania w 2 klatkach schodowych w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Narutowicza 40 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 23.09.2019 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 23.09.2019
Ogłoszono dnia: 13.09.2019