Wykonanie naprawy drogi dojazdowej parkingu i chodnika ul. Armii Krajowej 3,,MOPS” w Żyrardowie