Wykonanie ogrodzenia podwórka od sąsiedniej działki, przy ul. Dekerta 2B w Żyrardowie

Tryb: Wszystkie tryby
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 09.11.2018 10.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 09.11.2018
Ogłoszono dnia: 31.10.2018