Wykonanie okresowej 5- letniej kontroli instalacji elektrycznej w nieruchomości przy ul. Żeromskiego 13 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 04.12.2018 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 04.12.2018
Ogłoszono dnia: 27.11.2018