Wykonanie okresowej 5- letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnej budynków gminnych i pozostałych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.