Wykonanie okresowej 5- letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.