Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach stanowiących własność PGM Żyrardów Sp. z o.o. oraz zarządzanych przez PGM Żyrardów Sp. z o.o.

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 21.01.2020 9:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 21.01.2020
Ogłoszono dnia: 10.01.2020