Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynku użytkowym( szalet, pomieszczenia administracyjne) zlokalizowanego na terenie Targowiska Miejskiego w Żyrardowie, przy ul. Moniuszki 44/46

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 17.08.2018 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 17.08.2018
Ogłoszono dnia: 10.08.2018