Wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynku użytkowym (szalet, pomieszczenia administracyjne) zlokalizowanego na terenie Targowiska Miejskiego w Żyrardowie, przy ul. Moniuszki 44/46

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 09.08.2018 9:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 09.08.2018
Ogłoszono dnia: 31.07.2018