Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego konstrukcyjno- budowlanego budynku użytkowego ( szalet, pomieszczenia administracyjne) zlokalizowanego na terenie Targowiska Miejskiego