Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego konstrukcyjno- budowlanego budynków gminnych i pozostałych zarządzanych przez PGM

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 14.07.2017 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 14.07.2017
Ogłoszono dnia: 03.07.2017