Wykonanie pięcioletniego i rocznego przeglądu technicznego polegającego na sprawdzeniu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego budynku mieszkalno – warsztatowego oraz budynku garażowego przy ul. Sławińskiego 6 w Żyrardowie.