Wykonanie podestu przed klatką schodową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościelnej 7 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 31.08.2017 10.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 31.08.2017
Ogłoszono dnia: 22.08.2017