Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie w podziale na części

Tryb: nieograniczony
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 07.10.2019 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 07.10.2019
Ogłoszono dnia: 27.09.2019