Wykonanie prac remontowo- budowlanych w lokalu nr 3 przy ul. Słowackiego 12 w Żyrardowie