Wykonanie prac remontowo-budowlanych w lokalu nr 5 przy ul. 1 Maja 33A w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 24.03.2017 9.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 24.03.2017
Ogłoszono dnia: 17.03.2017