Wykonanie prac remontowo- budowlanych w lokalu nr 5 przy ul. 1 Maja 33A