Wykonanie projektu i wymiana stolarki okiennej na szczytach budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Staszica 4 w Żyrardowie.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Usługi
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 28.09.2017 10.00
Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. sekretariat pokój nr 7
Termin otwarcia ofert: 28.09.2017
Ogłoszono dnia: 18.09.2017