Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu ciągu pieszego w pasie drogowym dla nieruchomości przy ul. 1 Maja 25 w Żyrardowie oraz zajęcie chodnika na szerokość ok. 1,5 m na odcinku długości ok. 36 m wraz z pozyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń.