Wykonanie przeglądu sprzętu gaśniczego i głównego wyłącznika ppoż oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nieruchomości przy ul. Żeromskiego 13 w Żyrardowie.