Wykonanie remontu gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Kościuszki 29 m 3, Leszno 23 m 17, Wyspiańskiego 5 m 22 w Żyrardowie

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 06.06.2019 10.00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Spółka z o.o ul. Armii Krajowej 5 pok nr 7 sekretariat
Termin otwarcia ofert: 06.06.2019
Ogłoszono dnia: 28.05.2019